ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXV

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

69

Дата реєстрації:

19.01.2022

Проголосовано:

27.01.2022 10:25:15

Автор:

Соколенко Віктор Васильович, начальник відділу комунального майна, землі та обліку житла

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 69Розглянувши заяву ПП «ЕКОФРЕШ» про продовження терміну дії договору оренди землі, зареєстрованого 29.12.2012 року за № 652350004006507, витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, подані матеріали, відповідно до рішення 18 сесії VІІІ скликання Каховської міської ради № 822/18 від 30.09.2021 року «Про встановлення ставок орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності на території Каховської територіальної громади на 2021-2022 роки», керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. ст. 12, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. ст. 21, 23, 30 Закону України «Про оренду землі», пп. 14.1.136 п. 14, ст. 288 “Податкового кодексу України”, Законом України від 10.07.2018 № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Розпорядженням КМУ від 12.06.2020 р. № 726-р “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області”, Постановою ЦВК від 08.08.2020 р. № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, пунктом 34 частини 1 статті 26, пунктом 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 р. № 68/3 “Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Виконавчого комітету Каховської міської ради”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого 29.12.2012 року за № 652350004006507 року, укладеного між Роздольненською сільською радою, в особі сільського голови Величенко Тетяни Леонідівни та Приватним підприємством «Фаворит - ІІІ», в особі директора Табунщика Анатолія Михайловича, а саме:- в преамбулі, реквізитах сторін, додатках та акті прийому – передачі орендованої земельної ділянки твердження «Роздольненська сільська рада в особі сільського голови Величенко Тетяни Леонідівни, що діє на підставі регламенту Роздольненської сільської ради, затвердженого №07 рішенням сільської ради від 18.11.2010 року ІІ сесії VІ скликання …» змінити на твердження «Каховська міська рада, що знаходиться за адресою: 74800, м. Каховка, вул. Велика Куликовська (ст.н. К.Маркса), б. 103, в особі міського голови Немерця Віталія Анатолійовича, який діє на підставі рішення 1 сесії міської ради VІIІ скликання від 19.11.2020 р. № 1/1, а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»…»;в преамбулі, реквізитах сторін, додатках та акті прийому – передачі орендованої земельної ділянки твердження, “Приватне підприємство “Фаворит - ІІІ”, юридична адреса: 74840, Херсонська область, Каховський район, с. Роздольне, Комплекс будівель буд. 6, в особі директора Табунщика Анатолія Михайловича...” змінити на твердження “Приватне підприємство “ЕКОФРЕШ”, що знаходиться за адресою: 74840, Херсонська область, Каховський район, с. Роздольне, вул. Комплекс будівель, 6 (код ЄДРПОУ 33536682), в особі директора Поркула Віталія Володимировича, що діє на підставі Статуту...”;1) викласти пункт п'ятий договору в наступній редакції: «5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 618727,60 грн. (шістсот вісімнадцять тисяч сімсот двадцять сім гривень 60 копійок) з них:6523583800:01:013:0013 - площа 0,1212 га - 119006,28 грн (сто девʼятнадцять тисяч шість гривень 28 коп.);6523583800:01:013:0012 - площа 0,3162 га -307239,40 грн. (триста сім тисяч двісті тридцять девʼять гривень 40 коп.);6523583800:01:021:0017 - площа 0,2133 га - 192481,92 грн. (сто девʼяносто дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 92 коп.). »;2) викласти пункт дев'ятий договору в наступній редакції: «9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі на спеціальний рахунок міського бюджету в розмірі 3 % (три відсотки) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням щорічного коефіцієнту індексації, що у 2022 році складає 18561,83 грн. (вісімнадцять тисяч пʼятсот шістдесят одна гривня 83 коп.) з них:6523583800:01:013:0013 - площа 0,1212 га - 3570,19 грн (три тисячі пʼятсот сімдесят гривень 19 коп.);6523583800:01:013:0012 - площа 0,3162 га - 9217,18 грн. (девʼять тисяч двісті сімнадцять гривень 18 коп.);6523583800:01:021:0017 - площа 0,2133 га — 5774,46грн. ( пʼять тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 46 коп.) »;3) викласти пункт одинадцятий договору в наступній редакції: «11. Орендна плата вноситься у строки, визначені Податковим Кодексом України для земель державної та комунальної власності.»;4) викласти пункт чотирнадцятий договору в наступній редакції: «14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором; стягується пеня у розмірі 0,5 % (нуль цілих пʼять десятих відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.»;5) викласти пункт девʼятнадцятий договору в наступній редакції: «19. Інші умови передачі земельних ділянок в оренду. Орендар тільки за окремою письмовою згодою Орендодавця має право передавати орендовану земельну ділянку або її частину в суборенду третім особам. Право на оренду земельних ділянок за цим договором не може бути відчужено Орендарем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано у заставу.».2. Продовжити на 10 (десять) років строк дії договору оренди земельної ділянки площею 0,6507 га, з них:6523583800:01:013:0013 - площа 0,1212 га іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування адмінбудівлі;6523583800:01:013:0012 - площа 0,3162 га -іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі гаражу;6523583800:01:021:0017 - площа 0,2133 га — іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі готелю.3. Доручити міському голові Немерцю В.А укласти від імені Каховської міської ради додаткову угоду до договору оренди землі, зареєстрованого 29.12.2012 року за № 652350004006507 року, про продовження договору та внесення до нього зазначених в цьому рішенні змін на затверджених умовах. Додаткова угода до договору оренди набуває чинності з моменту державної реєстрації.4. Орендарю ПП “ЕКОФРЕШ” здійснити державну реєстрацію затверджених змін до договору оренди землі.Дане рішення сесії Каховської міської ради дійсне протягом року з дати його прийняття.5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та благоустрою (Гончарова Т.С.).

 Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ