ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXV

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

66

Дата реєстрації:

19.01.2022

Проголосовано:

27.01.2022 10:23:26

Автор:

Соколенко Віктор Васильович, начальник відділу комунального майна, землі та обліку житла

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 66Розглянувши заяву Приватного підприємства “Рось” про внесення змін до договору оренди землі від 26.06.2012 року, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, враховуючи роз'яснення Державного комітету України із земельних ресурсів (лист від 09.07.2009 р. № 8842/17/11-09), керуючись статтями 12, 93, 122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, статтями 30, 33 Закону України «Про оренду землі», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що розмір річної орендної плати за договором оренди земельної ділянки № 651040004000152 від 26.06.2012 року, площею 9,2572 га, кадастровий номер: 6510400000:01:004:0009, у відповідності до норм законодавства та рішення 18 сесії VIIІ скликання від 30.09.2021 р. № 822/18 «Про встановлення ставок орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності на території Каховської територіальної громади на 2021-2022рр.» становить 12% (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням щорічного коефіцієнту індексації.2. Внести наступні зміни до договору оренди землі, а саме:1) викласти пункт п'ятий в наступній редакції: «5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 334847,09 грн. (триста тридцять чотири тисячі вісімсот сорок сім гривень 09 копійок).»;2) викласти пункт дев'ятий в наступній редакції: «9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі на спеціальний рахунок міського бюджету в розмірі 12% (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з урахуванням щорічного коефіцієнту індексації, що у 2022 році складає 40181,65 грн. (сорок тисяч сто вісімдесят одна гривня 65 копійок).»;3) викласти пункт чотирнадцятий в наступній редакції: «14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором; стягується пеня у розмірі 0,5 % (нуль цілих пʼять десятих відсотка) несплаченої суми за кожний день прострочення.».3. Доручити міському голові Немерцю В.А укласти від імені Каховської міської ради додаткову угоду до договору оренди землі від 26.06.2012 року, номер 651040004000152 про внесення змін до нього зазначених в цьому рішенні змін на затверджених умовах. Додаткова угода до договору оренди набуває чинності з моменту державної реєстрації.4. Орендарю ПП “Рось”, здійснити державну реєстрацію затверджених змін до договору оренди землі.5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та благоустрою (Гончарова Т.С.).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ